top of page

Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domene www.riskclinic.si je RiskClinic, poslovno in RM svetovanje, Tadej Avsec s.p.
Informacije na spletnem mestu so izključno informativne narave in ne nadomeščajo uradnih tolmačenj zavarovalnic, pozavarovalnic ter drugih ponudnikov zavarovalnih ali RM (risk management) storitev na domačih ali tujih trgih. Informacije nudijo le izhodišča za pridobitev osnovnega znanja ter za razumevanje osnovnih konceptov. Enako velja tudi za določene razlage, predstavljene modele in grafične prikaze. Med zavarovalnicami je kljub vsemu veliko razlik. Zapisi pogojev niso popolnoma enaki, in že če se le malenkostno razlikujejo, lahko to na koncu privede do precejšnjih razlik v tolmačenju oziroma celo pri zavarovalnem kritju. Za uradno tolmačenje posameznega primera ali pogojev se mora zavarovanec (podjetje) obrniti na svojo zavarovalnico.
Informativni izračuni in obrazci, ki se pojavljajo na spletni strani, so prav tako izključno informativne narave in ne odražajo nujno izračunov posameznega ponudnika, temveč imajo zgolj namen pridobitve osnovnega znanja. Za natančen izračun se je potrebno obrniti na zavarovalnico.
Informacije in izračuni na tem spletnem mestu nimajo pravnih posledic, razen če je to pri posamezni informaciji in / ali izračunu izrecno navedeno.
RickClinic ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti objavljenih podatkov oziroma opravljenih izračunov, in sicer ne glede na to ali te napake izvirajo iz napak pri vnosu, časovnih sprememb ali razlik med posameznimi ponudniki zavarovalnih in RM storitev oziroma zaradi kakršnih koli drugih nepredvidenih vzrokov. RiskClinic prav tako ne prevzema odgovornosti za morebitno nedelovanje spletnega mesta, moteno delovanje in podobno.
Avtorske pravice: Brez pisnega dovoljenja je prepovedano vsako kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene. Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah je izjemoma dovoljena uporaba oziroma reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.
Z vstopom na to spletno mesto potrjujete, da ste seznanjeni s tem pravnim obvestilom.
bottom of page