top of page

O meni

Slika_TA.jpg

Mednarodno pridobljeno znanje in več kot 20 let bogatih praktičnih izkušenj s področja upravljanja s tveganji in zavarovalništva.

​​Poklicna pot:

 • Zavarovalnica Triglav, d. d.

  • direktor zavarovanj premoženja in premoženjskih interesov

 • Zavarovalnica Tilia, d. d.

  • član uprave

  • predsednik uprave

 • Pozavarovalnica Sava, d. d.

  • svetovalec uprave / pooblaščenec uprave

 • RiskClinic, poslovno in RM svetovanje, Tadej Avsec s.p.

Soavtor knjig:

 1. Vodič po zavarovanju odgovornosti za izdelke z napako in

 2. Vodič po zavarovanju obratovalnih zastojev.

Tadej Avsec je leta 1996 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (z zaključnim delom Predvidevanje stečajev podjetij v Posavju z diskriminantno analizo). Leta 2003 je nato na isti fakulteti zaključil magistrski študij s področja aktuarstva (z magistrskim delom Ali se slovenska podjetja zavedajo pomena zavarovanja odgovornosti za izdelke?).

Vso svojo poslovno kariero, ki je sedaj dolga že več kot 23 let, je deloval na področjih razvoja zavarovalnih produktov, prevzema rizikov v zavarovanje ter cenitve in likvidacije zavarovalnih primerov (s poudarkom na neživljenjskih zavarovanjih).

Poslovno kariero je začel na Zavarovalnici Triglav, d. d., kjer je prehodil pot od prevzemnika rizikov na območni enoti do notranjega revizorja za strokovna zavarovalna področja, nato pa je leta 2005 prevzel mesto direktorja zavarovanj premoženja in premoženjskih interesov.  V času opravljanja te funkcije je vodilna slovenska zavarovalnica na področju premoženjskih in odgovornostnih zavarovanj naredila velik napredek pri približevanju slovenske zavarovalne prakse razvitim zahodno evropskim zavarovalnim trgom. Mnoge današnje rešitve še vedno temeljijo na rešitvah in tolmačenjih iz tistega obdobja. Velik poudarek je bil dan tudi izobraževanju, in sicer na preprost način s praktičnimi primeri. 

Svojo poklicno pot je leta 2008 nadaljeval v Zavarovalnici Tilia, d. d., kot član uprave oziroma v zadnjem letu kot predsednik uprave. V tem obdobju je Zavarovalnica Tilia, d. d., postala prepoznavna in uspešna zavarovalnica s stabilnim poslovnimi rezultati ter z mnogimi naprednimi in inovativnimi pristopi oziroma rešitvami tako na zavarovalno tehničnem in prodajno marketinškem področju kakor tudi na organizacijskem področju. Premikala je meje slovenskega zavarovalništva tako na področju zavarovanj, namenjenih fizičnim osebam, kakor tudi na področju zavarovanj za velika podjetja. Mnoge zavarovalno tehnične kakor tudi procesne rešitve so bile uporabljene v celotni skupini Save Re, katere hčerinska zavarovalnica je bila v tistem obdobju tudi Zavarovalnica Tilia. Prav tako so na osnovi strokovnih izobraževanj, ki so se v tistem času izvajala na Zavarovalnici Tilia in pri katerih je aktivno sodeloval, potekala tudi strokovna izobraževanja oziroma delavnice za celotno skupino.

Od novembra 2016 do novembra 2018 je bil svetovalec oziroma pooblaščenec uprave na Pozavarovalnici Sava, d. d. Največ se je ukvarjal s prenosom specialnih zavarovalniških zanj in procesov v njene odvisne zavarovalnice izven EU (Srbija, Črna gora in Kosovo). Sestavni del tega so bile tudi strokovna izobraževanja in delavnice s praktičnimi primeri (v SRO/CRO oziroma ANG jeziku). V tem času je s soavtorico izdal tudi knjigo Vodič po zavarovanju odgovornosti za izdelek z napako.

Leta 2021 je s soavtorico izdal drugo knjigo iz serije Vodič po..., in sicer Vodič po zavarovanju obratovalnih zastojev. V istem letu je razvil tudi ModelBI - spletno orodje za pomoč pri razumevanju zavarovanj obratovalnih zastojev.

bottom of page