top of page

ModelBI

Spletno orodje za ocenjevanje tveganj, povezanih z obratovalnimi zastoji

v malih in srednje velikih podjetjih

Orodje, ki služi kot:

 1. pomočnik MSP-jem pri razumevanju oziroma prepoznavanju tveganj, povezanih z obratovalnimi zastoji,

 2. pomočnik prodajalcem zavarovanj pri pojasnjevanju smiselnosti zavarovanj obratovalnih zastojev za ta podjetja ter

 3. izobraževalno orodje.

ModelBI je razvit  z upoštevanjem standardnih mednarodno uveljavljenih underwriterskih principov, pri čemer sam prenos tveganj temelji na svetovno najbolj razširjeni metodi – to je metodi kosmatega dobička.
To je metoda, ki ob predpostavki ustrezno sklenjenega zavarovanja podjetje postavi finančno tja, kjer bi bilo, če do fizične škode na njegovem premoženju ne bi prišlo.
Gre za prodajni model, ki opazuje predvsem izpad prometa podjetja in iskanje rešitev za njegovo nadomestitev.
ModelBI_simulacija skode.png
ModelBI_izracun MDJ.png
ModelBI kot spletno orodje z vgrajeno funkcionalnost "Kaj če... simulacije", ki omogoča hiter vpogled oziroma simulacijo, kakšen bi bil učinek zavarovalnega programa, če bi:
 • bil zavarovalni program sklenjen drugače (npr. zdrugačno zavarovalno vsoto alidrugačno maksimalno dobo jamčenja),

 • če bi bili drugačni določeni škodni parametri (npr. povišani poslovni stroški ali prihranki) oziroma

 •  če bi bilo drugačno gibanje ekonomskih kategorij (npr. planirana rast prodaje).

ModelBI_vnos FR podatkov.png
ModelBI pomaga pri:
 • določanju ustrezne potrebne zavarovalne vsote,

 • določanju ustrezne potrebne maksimalne dobe jamčenja,

 • analiziranju obstoječega zavarovalnega programa,

 • simuliranju škodnih dogodkov (zavarovalnih primerov),

 • cenitvi dejanskih škodnih dogodkov (zavarovalnih primerov).

ModelBI_simulacija kaj ce.png
Za registrirane uporabnike:  vstop na portal www.ModelBI.si.

Za ponudbo se obrnite na tadej.avsec@RiskClinic.si.

Prenesi predstavitveno gradivo: 
Projekt / operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
bottom of page