ModelBI

Modela za ocenjevanje tveganj, povezanih z obratovalnimi zastoji v MSP-jih ter
vrednotenje preventivnih ukrepov za zmanjšanje oziroma odpravljanje tovrstnih tveganj

Orodje, ki služi kot:

  1. IT pomočnik MSP-jem pri razumevanju oziroma prepoznavanju tveganj, povezanih z obratovalnimi zastoji,

  2. IT pomočnik prodajalcem zavarovanj pri pojasnjevanju smiselnosti zavarovanj obratovalnih zastojev za ta podjetja ter

  3. izobraževalno orodje.

ModelBI je razvit  z upoštevanjem standardnih mednarodno uveljavljenih underwriterskih principov, pri čemer sam prenos tveganj temelji na svetovno najbolj razširjeni metodi – to je metodi kosmatega dobička.
To je metoda, ki ob predpostavki ustrezno sklenjenega zavarovanja podjetje postavi finančno tja, kjer bi bilo, če do fizične škode na njegovem premoženju ne bi prišlo.
Gre za prodajni model, ki opazuje predvsem izpad prometa podjetja in iskanje rešitev za njegovo nadomestitev.
ModelBI_izracun MDJ.png
ModelBI s funkcijo "Kaj če... simulacije" omogoča hiter vpogled, kakšen bi bil učinek zavarovalnega programa, če bi  bil zavarovalni program sklenjen drugače, če bi bili drugačni določeni škodni parametri oziroma če bi bilo drugačno gibanje ekonomskih kategorij. 
ModelBI_vnos FR podatkov.png
ModelBI_simulacija skode.png
ModelBI pomaga pri:
  • določanju ustrezne potrebne zavarovalne vsote,
  • določanju ustrezne potrebne maksimalne dobe jamčenja,
  • analiziranju obstoječega zavarovalnega programa,
  • simuliranju škodnih dogodkov (zavarovalnih primerov)...
ModelBI_simulacija kaj ce.png
Za registrirane uporabnike:  vstop na portal www.ModelBI.si.

Za ponudbo se obrnite na tadej.avsec@RiskClinic.si.

Prenesi predstavitveno gradivo: 
Projekt / operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.