top of page

Predstavitev projekta / operacije

Model BI - Modela za ocenjevanje tveganj, povezanih z obratovalnimi zastoji v MSP-jih ter vrednotenje preventivnih ukrepov za zmanjšanje oziroma odpravljanje tovrstnih tveganj.
V okviru projekta / operacije, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, razvijamo model in orodje, ki bosta služila kot:
  • IT pomočnik MSP-jem pri razumevanju oziroma prepoznavanju tveganj, povezanih z obratovalnimi zastoji,
  • IT pomočnik prodajalcem zavarovanj pri pojasnjevanju smiselnosti zavarovanj obratovalnih zastojev za ta podjetja ter
  • izobraževalno orodje (vzporedno).
bottom of page