top of page

O RiskClinic

RiskClinic je bil ustanovljen leta 2019 kot butično svetovalno podjetje, ki nudi storitve s področja splošnega poslovnega svetovanja ter svetovanje s področja upravljanja s tveganji ter zavarovalništva.
 
Kljub temu, da gre za mlado podjetje, se lahko pohvali z bogatimi izkušnjami, saj pri svojem delu izkorišča strokovna in vodstvena znanja ter izkušnje, pridobljene pri uspešnem 21-letnem delu v največjih dveh zavarovalniških skupinah v jugovzhodni Evropi.   več informacij >>>
Storitve:
ikona_risk.jpg
SVETOVANJE S PODROČJA UPRAVLJANJA S TVEGANJI

+

ikona_skode.jpg
POMOČ PRI REŠEVAJE
ZAVAROVALNIH PRIMEROV

+

ikona_izobrazevanje.jpg
IZOBRAŽEVANJE
IN USPOSABLJANJE

+

ikona_razvoj.jpg
RAZVOJ
ZAVAROVALNIH PRODUKTOV
Svetovanje s področja upravljanja s tveganji
 1. Izdelava analize in ocene tveganja (risk survey report)

 2. Ocena največje verjetne in največje možne škode (MPL / PML)

 3. Določitev stopnje nagnjenosti k tveganju (risk appetite)

 4. Priprava predlogov za zmanjšanje tveganj in njihovo obvladovanje

 5. Posebna analiza tveganj, povezanih z obratovalnimi zastoji v MSP-jih, z uporabo orodja ModelBI   več informacij >>>

 6. Izobraževanje

Pomoč pri reševanju zavarovalnih primerov
 1. Ocenjevanje in raziskovanje zavarovalnega primera v imenu zavarovalnice iz naslova različnih zavarovanj obratovalnih zastojev in določenih odgovornostnih zavarovanj (loss adjuster)

 2. Pomoč podjetjem / zavarovancem pri uveljavljanju večjih in zahtevnejših škodnih zahtevkov  - priprava zahtevka, usklajevanje in pogajanje z zavarovalnico, obravnava primerov, ki jih je zavarovalnica zavrnila ipd. (loss assessor)

Izobraževanje in usposabljanje
 1. Izvajanje strokovnih predavanj s področja RM in zavarovalništva

 2. Izvajanje strokovnih delavnic s področja RM in zavarovalništva

 3. Prilagojeno za podjetja / zavarovalnice / zavarovalne zastopnike in posrednike

 
Specialist za upravljanje s tveganji in zavarovanja na naslednjih področjih:
ikona_bigRisk.jpg
Veliki komercialni in industrijski riziki

+

ikona_ODG.jpg
Odgovornostni riziki

+

ikona_BI.jpg
Obratovalni zastoji

+

+

ikona_cyber.jpg
Kibernetski riziki

+

ikona_terjatve.jpg
Terjatve in garancije
Veliki komercialni in industrijski riziki
Vsako veliko podjetje je svojevrstna kombinacija individualnih dejavnikov tveganja. Zato je posploševanje in predpostavljanje povprečnega stanja nedosledno. Vsakemu velikemu podjetju, ne glede na to ali gre za težko industrijo ali zgolj za veliko in razvejano storitveno podjetje,  se je potrebno posvetiti posebej ter poiskati optimalno rešitev zanj. Pogosto to velja tudi za na prvi pogled najbolj osnovna tveganja. Nemalokrat je vse skupaj povezano tudi s posebej zanj prirejenimi produkti (tailor made solutions).
Odgovornostni riziki
Eno večjih tveganj za podjetja že nekaj desetletij predstavljajo potencialni odškodninski zahtevki iz naslova različnih odgovornosti, kot na primer:
 • proizvajalčeva odgovornost, odpoklic izdelkov s trga, razširjena proizvajalčeva odgovornost
 • poklicne odgovornosti (npr. zdravniki, računovodski servisi, IT podjetja ipd.)
 • odgovornost vodilnih oseb gospodarskih družb in članov nadzornih svetov
Obratovalni zastoji
Zelo pogosto predstavlja neposredna materialna škoda za podjetje manjše finančno breme kot obratovalni zastoj, izpad prihodkov in dobička, ki so posledica materialne škode. Oblike zastojev so lahko različne:
 • obratovalni zastoj zaradi požara, strojeloma, gradbene nezgode,
 • obratovalni zastoj zaradi smrti, bolezni ali poškodbe ključne osebe v podjetju,
posledice pa žal (tudi v skladu s statističnimi podatki) pogosto pripeljejo do dolgoročno slabega finančnega položaja podjetja.
Kibernetski riziki
Svet se spreminja in z njim tveganja, ki ogrožajo podjetja. Eno najnovejših tveganj, ki se ga v Evropi v zadnjih letih vse bolj zavedamo (na severnoameriških trgih pa že kar nekaj časa predstavlja standard), je povezano s kibernetičnimi napadi. A v resnici ni omejeno le na napade, temveč je veliko več - pogosto predstavlja varnostne incidente, povezane z internetom ter računalniki nasploh. Ob tem pa je potrebno omeniti v zadnjih letih še posebej občutljivo temo zlorabe občutljivih podatkov.  Pojavna oblika škod je lahko različna - podjetja se lahko soočajo z  lastno škodo (ob neposredni fizični škodi tudi z obratovalnim zastojem) kakor tudi z odškodninskimi zahtevki iz naslova odgovornosti.
Terjatve in garancije
Za podjetja so poslovne terjatve nezavarovano premoženje, ki ga v primeru določenih komercialnih ali političnih razlogov hitro izgubijo in s tem ogrozijo tudi svoj lasten obstoj. Po drugi strani so garancije v marsikateri dejavnosti pogoj, da lahko podjetje sploh pridobi posel.
Sodelovanje:
logo_Libra_Premia.png
LIbra premia, zavarovalno posredniška družba, d.o.o.
Za več informacij kliknte tukaj.
bottom of page