top of page

Kalkulator za izračun kosmatega dobička

Izračunaj (vnešeni podatki niso preračunani)
Ponoven vnos podatkov

Podjetje:

Podatki za leto:

Promet v letu

2019:

Zaloge na začetku

leta 2019:

EUR

Vnesi znesek!

EUR

Vnesi znesek!

Zaloge na koncu

leta 2019:

EUR

Vnesi znesek!

Nezavarovaljivi stroški v leta 2019:

EUR

Vnesi znesek!

Kosmati dobiček za leto 2019 znaša:

Stopnja kosmatega dobička za leto 2019 znaša:

EUR

%

Kalkulator za izračun potrebne zavarovalne vsote

Izračun zavarovalne

vsote za leto:

Dogovorjena maksimalna

doba jamčenja:

Ocenjena / pričakovana letno rast v naslednjih letih:

5%

leto N

5%

leto N+1

5%

leto N+2

5%

leto N+3

Izračunaj (vnešeni podatki niso preračunani)

Potrebna zavarovalna vsota:

EUR

Opozorilo: Izračun predstavlja le grobo oceno na podlagi vnesenih podatkov in je orientacijske narave. V vsakem primeru je potrebno izpolniti vprašalnik zavarovalnice in se na podlagi tega odločiti za zavarovalno vsoto. Prav tako so možni različni pristopi pri posameznih zavarovalnicah.

bottom of page