top of page

Vprašalnik za podjetja:

Ali potrebujete zavarovanje obratovalnega zastoja?

1.

Ste proizvodno podjetje?

2.

Ste prodajalec na debelo?

3.

Ste prodajalec na drobno?

4.

Ste lastnik trgovskih centrov ali drugih tržnih nepremičnin, hotelov ipd.?

5.

Je vaše poslovanje odvisno od ključnih zalog, ki jih ni mogoče hitro nadomestiti?

6.

Ali vaše poslovanje temelji na proizvodnih obratih in opremi, ki jih ni mogoče hitro nadomestiti?

7.

Ali vaše poslovanje temelji na nekaj ključnih dobaviteljih, ki jih ni mogoče hitro nadomestiti?

8.

Ali vaše poslovanje temelji na nekaj ključnih kupcih, ki jih ni mogoče hitro nadomestiti?

9.

Ali bi morali tudi v primeru obratovanega zastoja (tj. v primeru ko ne bi mogli proizvajati / prodajati) kljub vsemu plačevati najemnine (npr. za vozila, objekte, opremo in podobno)?

10.

Ali bi podjetje utrpelo padec prometa, če ne bi moglo poslovati v obstoječih objektih?

11.

Ali je vaše poslovanje financirano s krediti oziroma drugimi dolžniškimi instrumenti?

12.

Podjetje bi v primeru, da ne bi moglo poslovati v obstoječih objektih, še vedno lahko poslovalo, a bi bilo takšno poslovanje povezano s precejšnjimi povišanimi stroški.

13.

Ali bi bilo težko najti nadomestno lokacijo / objekte / opremo?

14.

Ali so zaposleni ključnega pomena za bodoče poslovne uspehe podjeta?

16.

Poslovanje podjetja je sezonsko in si ne moremo privoščiti izgube poslovanja na vrhuncu sezone.

15.

Podjetje nima plana neprekinjenega poslovanja.

17.

Naše poslovanje je močno odvisno od javne infrastrukture.

18.

Podjetje nima dovolj denarnih rezerv za financiranje dolgoročnejših motenj v poslovanju.

19.

V primeru, da podjetje ne bi moglo dobaviti svojih izdelkov ali sprejeti naročenmih zalog, bi moralo plačati pogodbene kazni.

20.

Zavarovanje obratovalnega zastoja pogojuje najemodajalec ali banka?

Preveri rezultat...

xxx

bottom of page