top of page

"Večina temeljnih idej znanosti je v bistvu preprostih

in se praviloma lahko izrazijo v jeziku, razumljivem vsem."

 

(Albert Einstein in Leopold Infeld)

Dokažemo lahko, da enako velja tudi za zavarovalne pogoje ...

NOVICE:

bottom of page