"Večina temeljnih idej znanosti je v bistvu preprostih

in se praviloma lahko izrazijo v jeziku, razumljivem vsem."

 

(Albert Einstein in Leopold Infeld)

Dokažemo lahko, da enako velja tudi za zavarovalne pogoje ...

© 2019 - 2021 by RiskClinic.

Brezina 72, 8250 Brežice

  • LinkedIn